Razem budujmy LSR na lata 2015-2022

Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu – cele, zasady przyznawania dofinansowania i typy operacji kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022

Czytaj dalej Cele, zasady przyznawania dofinansowania – Ochrona środowiska

Czytaj więcej

Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką – cele, zasady przyznawania dofinansowania i typy operacji kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022.

Czytaj dalej Cele, zasady przyznawania dofinansowania – Infrastruktura

Czytaj więcej

Pragniemy poinformować, iż Strategia Rozwoju Lokalnego przygotowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” w ogłoszonym 1 grudnia przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursie na wybór  LSR uzyskała pozytywną opinię i została oceniona na 227 pkt, dzięki czemu zajęła trzecie miejsce w województwie łódzkim. Oznacza to, że uzyskaliśmy pełną wnioskowaną w strategii kwotę.
Czytaj dalej ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA WYBÓR LSR

Czytaj więcej