Nabory

OGŁOSZENIE O NABORACH:


 

 

 

 

 

 

WYNIKI NABORÓW:


  • Nabór 1/2017 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 1/2017

Lista Operacji Wybranych – Nabór 1/2017


  • Nabór 2/2017 – Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 2/2017

Lista Operacji Wybranych – Nabór 2/2017


  • Nabór 3/2017 – Wspieranie działalności rybackiej

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 3/2017

Lista Operacji Wybranych – Nabór 3/2017


  • Nabór 4/2017 – Różnicowanie działalności gospodarczej

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 4/2017

Lista Operacji Wybranych – Nabór 4/2017

 


PROTOKOŁY:

Protokół z Posiedzenia II/2017 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie
w dniu 26.09.2017r.

Protokół z Posiedzenia II/2017 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie
w dniu 27.09.2017r.


 

Powiązania