Zapraszamy na posiedzenia Grupy Inicjatywnej

Zapraszamy wszystkich członków Grupy Inicjatywnej na dwa posiedzenia.

Spotkania będą dotyczyć:

  • partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych
  • określenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania

Spotkania zaplanowane są kolejno na 2-go i 5-go lipca 2015 r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzeczewie, ul Ozorkowska 3 o godz 11.00.

zIkra_Turkus_poziom