Zapraszamy na warsztaty strategiczne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty, które odbędą się 26 sierpnia 2015 r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 o godz. 10-tej.

Spotkanie będzie dotyczyć partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defarowyzowanych w ramach wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.

zIkra_Turkus_poziom