Kolejne posiedzenia Grupy Inicjatywnej

4-go oraz 17-go września odbędą się kolejne spotkania Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju dla Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Szczegóły spotkań:

  1. Spotkanie 4-go września dotyczyć będzie partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych.
    Grupa Inicjatywna spotka się w Dalikowie, pod adresem Plac Powstańców 1,
    o godz. 10.00
  2. 17-go września celem spotkania będzie opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji.
    Spotkanie odbędzie się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3,
    o godz. 12.00

Spotkania będą miały charakter narad obywatelskich.

zIkra_Turkus_poziom