Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza na konsultacje społeczne

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022.

Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczewa,Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz, które dotyczyć będą:

– określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania,

– opracowania zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru,

– opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji

– przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.

Terminy i godziny spotkań pojawią się na stornie na tydzień przed planowanym spotkaniami.

zIkra_Turkus_poziom