Konsultacje społeczne we wrześniu

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, w ramach wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 Spotkanie odbędą się w następujących terminach i dotyczyć będą:

– 15 września 2015 r. – określenie i ustalenie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania.

 – 24 września 2015 r. – opracowanie zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych
kryteriów wyboru.

Oba spotkania odbędą się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, przy ul. Ozorkowskiej 3,
o godz 11.00

zIkra_Turkus_poziom