Odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne

Do tej pory odbyły się trzy spotkania, w ramach wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 15 września i dotyczyło określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania.

Kolejne dwa spotkania odbyły się w następujących terminach:

– 24 września 2015 r. i dotyczyło opracowania zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru.

– 3 listopada 2015 r.i dotyczyło opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej aktualizacji.

Spotkania odbyły się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

Serdecznie dziękujemy za uzyskane od Państwa informację, które z pewnością posłużą przy wypracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz liczmy na dalszą owocną współpracę.

zIkra_Turkus_poziom