Spotkania konsultacyjne w listopadzie

Zapraszamy na kolejne spotkania konsultacyjne, które odbędą się w listopadzie.

Spotkania odbędą 3-go i 27-go listopada 2015 r.

Tematami spotkań będą:

– opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji (3.11.2015 r.)
w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie o godz. 11.30

– przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR (27.11.2015 r.)
w Urzędzie Gminy Zgierz o godz 9.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

zIkra_Turkus_poziom