Zebranie założycielskie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

W dniu 5 października br. w Parzęczewie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”. Stowarzyszenie zostało założone przez gmin (Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz), przedstawicieli kół wędkarskich działających w Sieradzkim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, rolników, przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą ryb i organizacje pozarządowe z tego terenu.

Utworzenie stowarzyszenia jest ogromną szansą na pozyskanie środków finansowych w wysokości 12 mln zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na rozwój sektora rybackiego i towarzyszącej mu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze gmin tworzących Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”.

Nasze stowarzyszenie będzie działać na rzecz powstawania nowych miejsc pracy
na obszarach wiejskich, szczególnie w sektorze rybackim. Będziemy również współpracować z organizacjami pozarządowymi w celu aktywizacji społeczności lokalnych, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Po zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym RLGD „Z Ikrą” rozpocznie prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 w której zostaną określone najważniejsze kierunki rozwoju obszaru gmin partnerskich. Pozwoli to wypracować budżet, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom naszych mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Zapraszamy mieszkańców, rolników, rybaków, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, gminy, instytucje kultury do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących rozwoju obszaru RLGD „Z Ikrą”.

Konsultacje mają na celu określenie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych, określenie zakresu wsparcia, kierunków i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” na lata 2015-2022.

Więcej informacji w kolejnym numerze gazety „Do Rzeczy”, na stronie internetowej www.zikra.org.pl oraz na profilu stowarzyszenia na Facebooku – RLGD „Z Ikrą”.