Ankieta konsultacyjna na potrzeby wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy Państwo do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety, gdzie mogą Państwo wyrazić swoją opinię na temat problemów obszaru oraz przyszłych, planowanych przez Państwa bądź Instytucję, którą Państwo reprezentują, działań (projektów, przedsięwzięć) możliwych do realizacji na terenie RLGD
„Z Ikrą” w  perspektywie finansowej 2014-2020.

Proszę o odesłanie ankiety na adres e-mail biuro@zikra.org.pl do dnia 27 listopada 2015r.