Kolejne posiedzenia Grupy Inicjatywnej za nami

Kolejne spotkania Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju odbyły się od 17 września
do 18 listopada.

Spotkanie odbyły się:

  • 17 września 2015 r.
  • 15 października 2015 r.
  • 18 listopada 2015 r.

Tematem spotkań było:

  • opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji,
  • określenie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania,
  • opracowanie zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru.

Spotkanie odbyły się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, przy ul. Ozorkowskiej 3. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach i za uzyskane w ten sposób informację.

zIkra_Turkus_poziom