Zapraszamy wszystkich rybaków do zapoznania się z Kodeksem Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb

Kodeks został opracowany w inicjatywy Towarzystwa Promocji ryb przez grupę ekspertów związanych z gospodarką rybacką, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli branży rybackiej. kodeks skierowany jest do każdego podmiotu rybackiego. Celem kodeksu jest stworzenie jednorodnej platformy informacyjnej odnośnie prowadzenia działalności w zakresie akwakultury oraz wykorzystanie kodeksu jako poradnika właściwego postępowania w gospodarstwie rybackim.

Aby zapoznać się z Kodeksem wystarczy kliknąć link poniżej:

Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb

ksiazka_kodeks_2015