Ostatnie spotkania Grupy Inicjatywnej

W grudniu odbyły się trzy ostanie posiedzenia Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.Ostatnie spotkania dotyczyły:

 – 3 grudnia 2015 r. – opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej aktualizacji

 – 10 grudnia 2015 r. oraz 11 grudnia 2015 r. – przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkie spotkania odbyły się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie,
ul. Ozorkowska 3, o godz. 11.00

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i uzyskane od Państwa informacje, które z pewnością posłużą przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Działania dla Rybackiej Lokalnej
Grupy Działania 'Z Ikrą”.

zIkra_Turkus_poziom