Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

22 stycznia Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otworzył pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

22 stycznia Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otworzył pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele sektora rybackiego, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej.

W trakcie I posiedzenia Komitet Monitorujący uchwalił Regulamin pracy
oraz podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do  dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego z zakresu:

  • Priorytetu 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa
  • Priorytetu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

 

Źródło: mgm.gov.pl