PO RYBY… TURYSTYCZNIE

Dzięki wspólnym działaniom podjętym przez Ministerstwo Rozwoju i Rolnictwa Wsi oraz Lokalne Grupy Rybackie powstała bardzo interesująca, ciekawa i praktyczna lektura – PO RYBY… TURYSTYCZNIE. ROZWIJAMY POLSKIE RYBACTWO.

PO RYBY … turystycznie” to publikacja o charakterze informacyjnym, prezentująca Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” głównie przez pryzmat operacji dofinansowanych ze środków Osi priorytetowej 4.

Serdecznie zapraszamy do siedziby naszego Stowarzyszenia, w którym można zobaczyć tą niezwykle interesującą publikacje.

zIkra_Turkus_poziom