„NA ŚWIATŁO DZIENNE” – XV Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Szanowni Państwo

Trwa nabór na XV Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie k. Olsztynka, które odbędzie się w dniach 19-21 maja 2016 r.

Organizatorzy zapraszają szczególnie osoby, które widzą swoją rolę jako liderów zmiany, chcących zaangażować społeczność wokół jakiejś idei, podejmujących odpowiedzialność także za słabszych członków wspólnoty. Uczestnicy mogę wybrać jeden z poniższych tematów:

  1. Jak rozwiązać problem społeczny? Od diagnozy do działania.
  2. Niesamodzielni wśród nas. Jak ich włączać w życie wspólnoty?
  3. Zwierzęta – towarzysze ludzi. Jak zachęcić wspólnotę do dbania o ich los?
  4. Przedsiębiorczość społeczna. Jak połączyć cele społeczne i ekonomiczne organizacji?

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji o XV Spotkaniach wśród organizacji pozarządowych z terenu Państwa gmin. Rekrutacja trwa do 20 marca 2016r.

Z terenu jednej gminy do udziału mogą zostać zakwalifikowane nie więcej niż 4 osoby oraz nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji. 

Koszt udziału w spotkaniu pokrywają organizatorzy ( z wyjątkiem opłaty 35 PLN od jednego uczestnika – do opłacenia po zakwalifikowaniu się – oraz kosztów dojazdu).

Jeżeli z terenu LGD zakwalifikuje się większa grupa osób będziemy organizować wspólny transport.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD „PRYM”:

tel: 664 450 260, 42 235 33 96

e-mail: biuro@lgdprym.pl

Więcej informacji oraz w jaki sposób można wziąć udział w spotkaniach na stronach:

Kalendazr NGO „Maróz. XV Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich”

nida.pl Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – Maróz 2016

Fundacja Wspomogania Wsi „NA ŚWIATŁO DZIENNE” – XV Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich