Szkolenie oraz warsztaty „Tradycja i innowacje w wiejskiej kuchni”

Firma DOBRY TARG wspólnie z firmą STALGAST Sp. z o. o. zapraszają na szkolenie oraz warsztaty
„Tradycja i innowacje w wiejskiej kuchni”

W remizie OSP w Wygodzie Mikołajewskiej trwa modernizacja kuchni. Przedstawiciele firmy STALGAST pomogli w zaprojektowaniu kuchni i pomieszczeń przyległych oraz zaproponowali wyposażenie, które zagwarantuje, że to zaplecze kuchenne będzie spełniało wymagania sanitarno-higieniczne. Kuchnia zostanie wyposażona w profesjonalne urządzenia umożliwiające sprawną i nowoczesną obsługę organizowanych w remizie imprez. Będzie także mogło służyć do rozwoju działalności gastronomicznej, dywersyfikacji zatrudnienia, a tym samym będzie wspierać ekonomię społeczną.

Spotkanie, na które zapraszamy, ma na celu pokazanie zalet i możliwości wykorzystania nowych technologii w kuchni, w tym również przy przygotowywaniu potraw tradycyjnych, lokalnych. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na możliwości i szanse jakie stwarza dobrze wyposażona kuchnia, w tym również z wkomponowanymi ciągami produkcyjnymi.

Miejsce i termin
Sala w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie Mikołajewskiej (gm. Lutomiersk) w dniu 13 kwietnia 2016 roku, w godzinach 10.30 – 14.00.

Plan spotkania:

Część teoretyczna:

Profesjonalne, innowacyjne wyposażenie kuchni, omówienie kilku przykładowych projektów aranżacji kuchni, zasady HACCP, ekonomia społeczna.
– Carlos Gonzalez-Tejera Dyrektor ds. doradztwa gastronomicznego w firmie STALGAST Sp. z o. o,
– Adam Michalski doradca i ekspert kulinarny w firmie STALGAST Sp. z o. o.

Profesjonalnie wyposażona kuchnia, a możliwości produkcji i sprzedaży bezpośredniej. Produkty tradycyjne, lokalne jako marka regionu i atrakcja turystyczna.
– Anna Kołodziej firma DOBRY TARG.

Cześć praktyczna:

W trakcie całego spotkania będą trwały pokazy i warsztaty przygotowywania różnych produktów i potraw przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń kuchennych, np. pieca konwekcyjno-parowego, czy Robot Coupe.

Przy wykorzystaniu nowoczesnego pieca konwekcyjno-parowego wykonana zostanie obróbka termiczna: duszenie, pieczenie (także ciasta), parowanie, pasteryzacja, grillowanie.
– Carlos Gonzalez-Tejera Dyrektor ds. doradztwa gastronomicznego w firmie STALGAST Sp. z o. o.,
– Adam Michalski doradca i ekspert kulinarny w firmie STALGAST Sp. z o. o.,
– Adam Marciniak kucharz,
– Artur Zdunek kucharz, konsultant i dealer w firmie Gastroproces.

Wszystkie wspólnie przygotowane potrawy będą stanowić poczęstunek dla uczestników.

Zapraszamy wszystkie osoby związane z branżą gastronomiczną – przedsiębiorców, członków stowarzyszeń,  których celem jest rozpoczęcie lub rozwój swojej działalności, czy też  budowa lub modernizacja świetlic.

 

Bardzo prosimy o kontakt i potwierdzenie obecności do 11 kwietnia.
Zgłoszenie można składać  telefonicznie pod numer

TEL. 664 450 260 LUB 42 235 33 96