Pismo ws. zwiększenia limitów środków dla województwa Łódzkiego w ramach PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020

26 kwietnia Sejmik Województwa Łódzkiego zajmie się sprawą zwiększenia limitów środków dla Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Te działania to odpowiedź na wysłane przez nas pismo, w którym Prezes Zarządu  oraz przedstawiciele władz samorządów tworzących  Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” proszą o wypracowanie stanowiska przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wyżej wymienionej sprawie.

Bez tytułu3

Bez tytułu4

Bez tytułu5