ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA WYBÓR LSR

Pragniemy poinformować, iż Strategia Rozwoju Lokalnego przygotowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” w ogłoszonym 1 grudnia przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursie na wybór  LSR uzyskała pozytywną opinię i została oceniona na 227 pkt, dzięki czemu zajęła trzecie miejsce w województwie łódzkim. Oznacza to, że uzyskaliśmy pełną wnioskowaną w strategii kwotę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie naszej strategii. Bez Państwa pomocy wynik, który osiągnęliśmy nie byłby możliwy.

 

Bez tytułuBez tytułu4Bez tytułu2