Nabory ARIMR na Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na cele związane z przetwórstwem produktów rolnych o kontakt z pracownikami biura.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje w ramach typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” skierowane do rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”  – nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż)

 

W związku z projektem zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. prosimy wszystkie osoby z terenu LGD zainteresowane pozyskaniem dotacji na wyżej wymienione cele o jak najszybszy kontakt z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

 

Planowane jest również szkolenie w czerwcu 2016r. z zakresu wyżej wymienionych naborów oraz proponowanych zmian. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu oraz do kontaktu z pracownikami biura.

Dane kontaktowe:

Lokalna Grupa Działania “PRYM”

tel: 664 450 260, 42 235 33 96, 42 235 33 97

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
tel. 730 145 015

 

Harmonogram naborów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych„) – nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników lipiec 2016 r.
Podddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych„) – nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) – po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE listopad 2016 r.

Pełny harmonogram naborów pod adresem:

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020