LODZ GO! „Kreatywna przedsiębiorczość II”

Zapraszamy do udziału w projekcie LODZ GO! „Kreatywna przedsiębiorczość”, programie dla młodych Łodzian zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

To inicjatywa nawiązująca do idei Łodzi kreatywnej. Jej celem jest kompleksowe wsparcie młodych łodzian w tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw. LODZ GO! „Kreatywna przedsiębiorczość” pomoże założyć i prowadzić działalność gospodarczą w sektorze kreatywnym. W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy będą korzystać z dotacji finansowych, szkoleń oraz indywidualnego doradztwa.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, które spełniają co najmniej jeden z warunków:

  • są długotrwale bezrobotne,
  • są  kobietami,
  • są osobami z niepełnosprawnościami,
  • są osobami o niskich kwalifikacjach,
  • są po 50 roku życia

Projekt „Kreatywna Przedsiębiorczość II” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej do 22700 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy do 1750 zł miesięcznie,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze do 2500 zł do wykorzystania na szkolenia.

 

 

plakat