22 czerwca 2016

Zasady przyznawania pomocy na realizację projektów dotyczących tworzenia, rozwoju
oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Czytaj dalej Zasady przyznawania pomocy na realizację projektów dotyczących tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Czytaj więcej

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” 2016

Czytaj więcej

Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” przyznano wsparcie finansowe w wysokości ponad 10,5 mln zł na realizację dwóch celów ogólnych. W ramach celu
I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022 roku przewidziano kwotę 5.310.000 zł na realizację celu szczegółowego I.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury na obszarach LSR do 2022 roku. W ramach tej kwoty docelowo wsparcie otrzyma co najmniej utworzonych lub rozwijających się przedsiębiorstw/gospodarstw
w sektorze rybackim.

Czytaj dalej Zasady przyznawania pomocy na realizację projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Czytaj więcej