Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” 2016

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Zaproszenie

 

Materiały dotyczące konkursu:

Regulamin wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie „Złota Grusza”

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie

 

 

Dodatkowe informacje na stronach: http://lodzkie.ksow.pl oraz http://www.lodzkie.pl/prow.