Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „PRYM” serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

Tematyka spotkania:

  1. Cele i zasady przyznawania dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
  2. Typy operacji kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
  3. Jak legalnie wprowadzić do sprzedaży przetworzone przez rolnika produkty rolne.
  4. Zasady sprzedaży bezpośredniej oraz marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.