Rozporządzenie dot. Priorytetu IV Rybactwo i Morze weszło w życie!

09 września 2016, po długich miesiącach wyczekiwania, weszło w życie nasze podstawowe Rozporządzenie dot. wdrażania Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Rozporządzenie dotyczy szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygoto

zirka loga

wawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Teraz czekamy jeszcze na kilka rozporządzeń uzupełniących (dot. zaliczek dla beneficjentów, wniosków oraz współpracy)

 

Treść rozporządzenia znajdziecie TUTAJ