Przypominamy o składaniu sprawozdań RRW-22

Rybacy, przypominamy o składaniu sprawozdań RRW-22 (zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych…) za rok 2016

Terminowe złożenie sprawozdania – Zestawienia dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli (RRW-22) jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury.

 

Termin składania kwestionariusza RRW-22:

15 marca 2017 r. z danymi za 2016 rok.

Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z biurem RLGD „Z Ikrą”, tel. 730 145 015, e-mail: biuro@zikra.org.pl

Wzory dokumentów można również pobrać na stronie www.infish.com.pl

 

Wzory dokumentów:

RRW-22-2016

RRW-22-2016 – Instrukcja Wypełniania