17 marca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czytaj dalej Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czytaj dalej Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania na realizacje projektów w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Czytaj dalej Zakończył się cykl spotkań informacyjnych

Czytaj więcej