Zakończył się cykl spotkań informacyjnych

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania na realizacje projektów w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Rybacka Lokalna Grupa Działania zorganizowała 6 spotkań informacyjnych nt. celów LSR, zasad przyznawania dofinansowania, typów operacji, które będą miały szanse wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”. W spotkaniach uczestniczyli przedsiębiorcy, osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej w sektorze rybackim, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, domów kultury, stowarzyszeń.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje okazały się przydatne i pomogły Państwu podjąć decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie na realizację planowanych przedsięwzięć.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniach.