Rozporządzenie dotyczące Priorytetu 2. weszło w życie

W dniu 10 marca 2017 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r.

Rozporządzenie dotyczy szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2. – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Rozporządzenie do pobrania:

Rozporządzenie Priorytet 2.

lub pod adresem:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej