marzec 2017

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania na realizacje projektów w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Czytaj dalej Zakończył się cykl spotkań informacyjnych

Czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajduje się aktualizacja wzoru wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Czytaj dalej Aktualizacja wzoru wniosku w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został zamieszczony zaakceptowany wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4.

Czytaj dalej Wzory wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Czytaj więcej