Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne w Parzęczewie

Zapraszamy na stoisko promocyjne Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z
Ikrą”

Zapraszamy na stoisko promocyjne Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z
Ikrą” podczas Dożynek Powiatowych w Parzęczewie w dniu 3 września br.
Pokazy przygotowywania potraw z ryb oraz warsztaty wypieku chleba i
bułek zaprezentuje Stowarzyszenie PROFESJONALNI XXI WIEKU przy Zespole
Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.