Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez RLGD „Z Ikrą”

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych
przez RLGD „Z Ikrą”

Nabory trwały od 21 sierpnia 2017 r.  do 4 stycznia 2017 r. w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Rejestry wniosków:

 

Nabór 1/2017 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Nabór 2/2017 – Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska
na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

 


Nabór 3/2017 – Wspieranie działalności rybackiej

 


Nabór 4/2017 – Różnicowanie działalności gospodarczej