Posiedzenia Rady RLGD „Z Ikrą”

Zapraszamy członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na posiedzenia Rady dotyczące oceny wniosków.

Informujemy, że posiedzenie Rady RLGD „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017 i 2/2017 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 26 września 2017r. o godz. 10.00.

Natomiast ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2017 i 4/2017 odbędzie się dnia 27 września br. o godz. 10.00.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Rady na posiedzenia.