Konferencja informacyjno-promocyjna „Od ikry do kawioru”

W dniu 5 października br. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” we współpracy z gminą Pęczniew i Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Sieradzu zorganizowała konferencję informacyjno – promocyjną „Od ikry do kawioru”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 gości, w tym przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, włodarze gmin, przedsiębiorcy i rybacy z terenu 11 gmin należących do RLGD.

Konferencję rozpoczęto podsumowanie 4 konkursów przeprowadzonych w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo, objętego Priorytetem
4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze”, które zakończyły się 4 września br. W ramach czterech naborów wpłynęły 32 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 6.240.000 złotych. Wnioski zostały poddane ocenie Rady
w dniach 26-27 września br.

Następnie o perspektywie hodowli jesiotra i produkcji kawioru na terenie RLGD „Z Ikrą” opowiedział p. Krzysztof Nowak z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Sieradzu.

Po pierwszej części wykładowej goście udali się do Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice”
w Koninie, gdzie mogli zobaczyć hodowlę jesiotra w praktyce. Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” powstało w 1967 r. Położone w pobliżu Elektrowni Konin i Elektrowni Pątnów, miało wykorzystywać podgrzane wody z układu chłodzącego do rozrodu i podchowu karpiowatych ryb ciepłolubnych.
W latach dziewięćdziesiątych podjęto próby chowu siei, sandacza, tilapii, wiosłonosa oraz suma europejskiego i jesiotrów. Szczególnie te ostatnie zaaklimatyzowały się do warunków panujących
w Gospodarstwie i stanowią one dziś podstawę produkcji. Są to jesiotry syberyjskie i rosyjskie oraz sum europejski. Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” jest w tej chwili jednym z największych producentów tych gatunków w Europie.

 Popołudniowa  cześć konferencji odbyła się w kościele w Siedlątkowie, GDZIE GOŚCIŁ NAS KS. Grzegorz Czaja, który przybliżył historię parafii i kościoła.

Wójt Gminy Pęczniew Marcin Janiak i Pani Marta Zasiadczyk z Urzędu Gminy w Pęczniewie opowiedzieli o walorach turystycznych i rekreacyjnych Zbiornika Jeziorsko, a w szczególności o planach inwestycyjnych dot. budowy portu jachtowego na zbiorniku.

Podsumowania działań prowadzonych przez RLGD „Z Ikrą” dokonała Pani Iwona Obiedzińska  – Naczelnik Wydziału PO RYBY w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ.