Skorygowane dokumenty dot. naboru 1/2017 i 4/2017

W związku z koniecznością dokonania korekt list operacji wybranych dla naboru 1/2017 i 4/2017 oraz listy oceny zgodności operacji z LSR dla naboru 4/2017, a także protokołu z posiedzenia Rady w dniu 27 września br., poniżej zamieszczamy poprawione dokumenty do wglądu.

 

Zmiany miały charakter poprawy ustalonej kwoty wsparcia dla operacji numer 16/1/2017 oraz tytułu operacji numer 7/4/2017, nie zmieniła się przyznana projektom punktacja, ani też miejsca na liście operacji wybranych.