styczeń 2018

Zmiany polegają na zmniejszeniu budżetu na realizację projektu grantowego. Cztery zadania zaplanowane do realizacji w ramach grantu zostaną zrealizowane w formie projektów realizowanych w ramach procedur standardowych.  Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu nie ulegają zmianie.

Czytaj dalej Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Czytaj więcej