Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zmiany polegają na zmniejszeniu budżetu na realizację projektu grantowego. Cztery zadania zaplanowane do realizacji w ramach grantu zostaną zrealizowane w formie projektów realizowanych w ramach procedur standardowych.  Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu nie ulegają zmianie.

Zmiany są związane z opóźnieniami w przygotowaniu odpowiednich procedur i dokumentów umożliwiających przeprowadzenie konkursu grantowego.

Wszelkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 30 stycznia 2018r. telefonicznie pod numerem telefonu 730 145 015, drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@zikra.org.pl lub osobiście w godzinach pracy biura RLGD „Z Ikrą”.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”