Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza do udziału w cyklu szkoleń

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza rybaków, członków RLGD do udziału
w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu współpracy pn. „Wsparcie aktywności
i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”.

Projekt jest realizowany w 2018 r. we współpracy z 9 rybackimi lokalnymi grupami działania z terenu centralnej i południowej Polski.

Mamy nadzieję, że proponowane szkolenia i wizyty będą okazją do pogłębienia wiedzy, nawiązania kontaktów i integracji środowisk rybackich.

Drugie szkolenie „Wzorowe gospodarstwo rybackie” – odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2018r. na terenie opolskiego (Grodziec).

 

Szczegółowy opis szkoleniaplik do pobrania.

Projekt współpracy „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” jest realizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego .

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia (za pomocą formularza karty zgłoszeniowej) należy przesłać na adres mailowy: biuro@zikra.org.pl lub dostarczyć do biura RLGD „Z Ikrą” do dnia 26 marca br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 730 145 015. Informacje kolejnych szkoleniach będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do udziału.

 

Karta zgłoszeniowa –  plik do pobrania.