Zaproszenie na spotkania informacyjne dot. możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach Priorytetu 4

Zapraszamy na spotkania informacyjne dot. możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Spotkania odbędą się w dniu 27 marca br. (wtorek) w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3):

– o godz. 13.00

– o godz. 16.00

 

Tematyka spotkań:

– przedsiębiorczość w sektorze rybołówstwa i akwakultury

– różnicowanie działalności gospodarczej

– infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przeznaczona na użytek publiczny

 

Na spotkaniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Kto  może ubiegać się o dofinansowanie?

Kryteria oceny projektów

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie

Zasady przygotowania biznesplanu