Konferencja pt. ”Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych”

W dniach 22-23 marca 2018 roku na Zamku Rycerskim w Sobkowie, została zorganizowana konferencja pt. ”Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych”, zgodnie z złożeniami projektu współpracy „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”.

Projekt realizują grupy rybackie z terenu południowej i centralnej Polski. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Stowarzyszenie Dolina Karpia, RLGD „Opolszczyzna”, Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej, Stowarzyszenie RLGD „Roztocze”, Stowarzyszenie RLGD „Z Ikrą”, Stowarzyszenie RLGD „Jurajska Ryba”. W szkoleniu wzięli udział zaproszeni goście, rybacy z terenu współpracujących grup oraz pracownicy i członkowie Zarządu.

W dniu 22 marca, pierwszymi specjalistami którzy wygłosili serię wykładów byli Pan dr Radosław Kowalski oraz Pani dr inż. Beata Cejko z Instytututu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Poprowadzili oni serię wykładów dot. innowacyjnego wylęgarnictwa.  W dalszej kolejności, prelegenci Ziemowit Pirtań i Wojciech Jóźwiak – Aqualedge / GR. Pstrąg Tarnowo omawiali:

  • Proces zapłodnienia oraz obsadzania ikry ryb – kontrola stanu inkubowanej ikry
    z zastosowaniem środków bakterio i grzybobójczych,
  • Produkcja dodatkowa i systemy multitroficzne oraz współzależne – innowacyjne podejście do obiegu zamkniętego wody.

Pierwszy dzień konferencji zakończył przejazd do gospodarstwa rybackiego w Karsznicach. Odbyły się również tam zajęcia praktyczne na obiekcie, przeprowadzone przez Panów Michała Blitka, Radosława Kowalskiego oraz Ziemowita Pirtania.

Drugiego dnia konferencji wykłady rozpoczął Pan dr  Mariusz Szmyt z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Omawiając innowacyjne metody wylęgarnicze lipienia: Utworzenie i optymalizacja podstawowych parametrów hodowlanych stada rozrodczego lipienia europejskiego w zamkniętym obiegu wody. II część konferencji przeprowadzili prelegenci, Pan Ziemowit Pirtań oraz Wojciech Jóźwiak – dotyczyła systemów recyrkulacji wody w produkcji ryb.

Więcej informacji o konferencji znajdziecie Państwo pod adresem   http://swietokrzyskalgr.pl/art,128,konferencja-w-sobkowie-22-23-marzec-2018-roku