Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez RLGD „Z Ikrą”

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez Rybacką Lokalną  Grupę Działania „Z Ikrą”

Nabory trwały od 26 marca 2017 r. do 9 kwietnia 2017 r. w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Rejestry wniosków:
Nabór 1/2018- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
Rejestr złożonych wniosków NABÓR 1 2018

Nabór 2/2018 – Wspieranie działalności rybackiej
Rejestr złożonych wniosków NABÓR 2 2018

Nabór 3/2018 – Różnicowanie działalności gospodarczej
Rejestr złożonych wniosków NABÓR 3 2018

Nabór 4/2018 – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR
Rejestr złożonych wniosków NABÓR 4 2018