Posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy  członków Rady RLGD „Z Ikrą” na posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Posiedzenie dotyczyć będzie naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018 oraz 4/2018

 

Informujemy, że posiedzenie Rady RLGD „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2018 i 4/2018 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018r. o godz. 9.00.

Natomiast ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2018 i 3/2018 odbędzie się dnia 26 kwietnia br. o godz. 9.00.

Daty posiedzeń Rady:

  • 24 04 2018 r. (wtorek)
  • 26 04 2018 r. (czwartek)