20 kwietnia 2018

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” we współpracy z siedmioma grupami rybackimi
z terenu południowej i centralnej Polski realizuje projekt współpracy „Wsparcie aktywności
i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Czytaj dalej Rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy pn. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”

Czytaj więcej