Szkolenie „Wzorcowe gospodarstwo rybackie”

W dniach 9-10 kwietnia 2018r. na terenie Hotelu Bajka w Grodźcu (gm. Ozimek) odbyło się szkolenie pt. „Wzorcowe gospodarstwo rybackie” adresowane głównie do przedstawicieli branży rybackiej z terenów lokalnych grup rybackich zrzeszonych w tzw. Sieci Południowej.

Organizatorem szkolenia była Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, a samo szkolenie stanowiło element realizowanego właśnie projektu współpracy pt. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” współfinansowanego ze środków Priorytetu 4. PO „Rybactwo i Morze”.

Projekt jest realizowany przez następujące grupy rybackie. RLGD „Opolszczyzna”, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGR Puszczy Sandomierskiej, LGR Bielska Kraina, RLGD Roztocze, RLGD „Z Ikrą”, RLGD Jurajska Ryba oraz Świętokrzyska RLGD.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzyregionalnej służącej zwiększeniu aktywności i kompetencji mieszkańców, w szczególności branży rybackiej, poprzez udział przedstawicieli LGD w szkoleniach i wyjazdach studyjnych.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 65 osób, w tym 8 przedstawicieli RLGD „Z Ikrą”.

Podczas szkolenia poruszano takie tematy jak: przetwórstwo lokalne w praktyce (wykładowca – lek. wet. Andrzej Szpulak), innowacja w gospodarstwie rybackim, w tym możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykładowca – Ziemowit Pirtań). Analiza najnowszych przepisów z zakresu weterynarii oraz dokumentacja w gospodarstwie rybackim (wykładowca – lek. wet. Izabela Handwerker), analiza przepisów prawa wodnego w prowadzeniu gospodarstwa rybackiego (wykładowca – dr inż. Anna Wiśniewska).

Materiały i fotorelacja ze szkolenia dostępne na stronie internetowej www.lgropolszczyzna.pl

http://www.lgropolszczyzna.pl/12-aktualnosci/774-szkolenie-pt-wzorcowe-gospodarstwo-rybackie