Wyniki Naborów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naborów przeprowadzonych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Nabory trwały od 26.03.2018r. do 09.04.2018r.

W dniach 22 oraz 26 kwietnia br. odbyły się posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018 i 4/2018.

Nabory zorganizowane przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” odbyły się w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Tematyka Naborów:

Nabór Nr 1/2018 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.

Nabór Nr 2/2018 – Wspieranie działalności rybackiej

Nabór Nr 3/2018 – Różnicowanie działalności gospodarczej

Nabór Nr 4/2018 – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

 

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.