Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zaprasza na skolenie

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:
  • dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
  • warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb

Zaplanowane szkolenie odbędzie się w Żabieńcu k. Warszawy, w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno.

Zgłoszenia można składać do: dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: k.kazun@infish.com.pl)