Kolejne szkolenia w ramach projektu współpracy za nami

W dniach 10-11 maja br. w miejscowości Lubachowy w województwie świętokrzyskim odbyły się dwa kolejne szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” zorganizowane przez Świętokrzyską Rybacką Lokalna Grupę Działania.

Tematyka szkoleń była następująca:

10 maja – Profilaktyka w hodowli ryb – szkolenie poprowadził dr hab. Piotr Gomułka – lekarz weterynarii,

11 maja – Typy łowisk wędkarskich i ich rola w rekreacji – szkolenie poprowadził dr inż. Mariusz Szmyt.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele sektora rybackiego, grupy defaworyzowanej oraz przedstawiciele organów i pracownicy 9-ciu grup rybackich realizujących projekt, w tym
8 przedstawicieli RLGD „Z Ikrą”.

Fotorelacja ze szkolenia na stronie:

http://swietokrzyskalgr.pl/art,141,relacja-ze-szkolen-w-ramach-projektu-wspolpracy-z-dni-10-11-maj-2018-rok-w-osrodku-camelia-w-lubachowym