Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Zmiany dotyczą przeprowadzenia naborów dot. organizacji imprez i wydarzeń według procedur standardowych, a nie według procedur grantowych oraz uaktualnienia kwot przeznaczonych na poszczególne projekty współpracy określonych w LSR do rzeczywistych kwot realizowanych i planowanych do realizacji projektów.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 29 sierpnia br. do godz. 15.30 telefonicznie pod numerem tel. 730 145 015, drogą elektroniczną na adres biuro@lbiuro.zikra.org.pl lub osobiście w godzinach pracy biura RLGD „Z Ikrą”.

Zmiany LSR do konsultacji