Posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grypy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy  członków Rady RLGD „Z Ikrą” na posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Posiedzenie dotyczyć będzie naborów 5/2018, 6/2018 oraz 7/2018

 

Informujemy, że posiedzenie Rady RLGD „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 5/2018, 6/2018, 7/2017 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 14 listopada 2018r. o godz. 10.00.